Cinar

Hakkımızda

Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş 1997 yılında; Ziraat Yüksek Mühendisi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Uzmanı(ÇED Uzmanı) Selahittin Hacıömeroğlu tarafından Ankara’da kurulmuştur. 22 yılda gelişerek ve büyüyerek çevre sektöründe kurumsal bir firma haline gelmiştir. Bu büyüme sürecinde Çınar Mühendislik A.Ş’ye yeni firmalar eklenerek Çınar Grup Firmaları doğdu. Özellikle Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş gerek ulusal gerekse uluslararası akredite olmuş mükemmel bir çevre laboratuvarı olarak görevini sürdürmektedir. Diğer grup firmalarını da sitemizden inceleyebilirsiniz.

20150218_103649 Çevre dünyada yükselen bir değerdir. Çevre konularında mühendislik, müşavirlik ve laboratuar hizmeti veren Çınar Mühendislik A.Ş., Çınar Çevre Laboratuarı A.Ş. ve Ekoplan Mühendislik Danışmanlık Ltd.Şti. sürekli yükselen grafiği ve 1.000’e yaklaşan iş tecrübesiyle birlikte kendilerini sürekli geliştirmektedir. 21. Yüzyılda da üç kıtanın merkezinde sektörün gereksinimlerine katkısını arttırarak ve çapını genişleterek sürdürme kararındadır.

Web sayfanmızda kuruluşlarımızın sektörlerindeki tecrübelerinin yansımalarını göreceksiniz. Gerek Özel Sektöre ve gerekse Kamu Kurum ve Kuruluşlara;  ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi(ÇSED), Çevre Yönetim Planı, ÇED İzleme,  Çevre Yönetimi, Sosyal Etki Analizi ve Yönetim Planlaması, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Uygulamaları, Biyolojik Çeşitlilik Tespiti ve İzlemesi, Yönetim Planı (Sulak Alan Yönetim Planı, Gelişme Planı vb.) Master Plan ve Havza Planlaması, Su Kaynakları Yönetim Planlaması, Havza Bazında Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme, Su Hakları 20141127_121537Planlama Raporu Hazırlanması, Ekosistem Değerlendirme Raporları Hazırlanması, Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporları Ve Peyzaj Onarım Planları, Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı, Kıyı Tesisleri Fizibilite ve Modelleme Raporu Hazırlanması, Toprak Koruma Projesi Hazırlanması, Hava, Gürültü, Su Kirliliği, Atık Isı vb. Modellemesi, Su kalitesi (Su ve atıksu, deniz suyu, göl, yüzey ve yeraltı suyu analizleri), Hava Kalitesi (Emisyon ve İmisyon Ölçümleri) ve Modellemesi, Gürültü ve Titreşim Ölçümleri, Akustik Rapor Hazırlanması ve Gürültü Haritalama, Toprak Analizleri,  Atık, Katı Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri, Atık Yağ ve İzaolasyon Sıvıları Analizleri, Numune Alma ve Biyo-Restorasyon Planlaması konusunda hizmet verilmektedir.

Bu çalışmalar, firmalarımız bünyesinde değişik disiplin dallarında (çevre, jeoloji, hidrojeoloji, kimya, orman, inşaat, elektrik, ziraat, şehir plancı, biyolog, hidrobiyolog vb.) görev alan tecrübeli uzmanlarımız ile yürütülmektedir. Halen kadromuzun etkinliği, yetişen genç uzmanlarımızın da katkısıyla yüksek bir yapı içerisindedir.

ÇINAR Grubu olarak bugüne kadar bizlere işlerini emanet etmiş bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Devam eden güvenleriniz bizlere güç katacak, gerek sektörümüzün gerekse ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaktır.  Bizi siz de tanıyınız, sizlerin çözüm ortağı olalım.

 
KALİTE POLİTİKAMIZ
ÇINAR Grubu olarak; odak noktamız, kalitemizi sürekli iyileştirmek ve müşteri taleplerinin en üst düzeyde karşılamaktır. Müşterilerimizden gelen tüm geri bildirimleri kalitemizi değerlendirmek ve iyileştirmek için değerli birer araç olarak görürüz. Hedefe ulaşmak için çizdiğimiz rotada;
 • Tüm hizmetlerimizi koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaya odaklıyoruz. Hizmetimizin ve sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanlarımızın sürekli gelişiminin ve eğitiminin esas olduğuna inanıyoruz.
 • Çalışanlarımızın ve personelimizin düşüncelerinin verdiğimiz hizmetlerde mükemmeli yakalamamızı sağlayacağına inanıyor ve geleceğe temiz bir dünya bırakmaya gayret ediyoruz.
 • Müşterilerimize değeri mümkün olduğu kadar yüksek ürün ve hizmet sunarak onların saygısını ve bağlılığını kazanmaya çalışırız. Bize göre kar, müşterilerimiz memnun ettiğimiz ve ilişkilerimizi sürekli kıldığımız sürece onlar tarafından bize verilen ödüldür.
 • Çalışanlarımızın, şirketimizin başarısında payı olan, katılımcı, yaratıcı, kendini sürekli geliştiren, yaptıkları işten tatmin olan ve kendini güvencede hisseden kişiler olmasından sorumluyuz.
 • Bize göre kalite; sorumluluklarımızı yerine getirirken doğru şeyi, doğru zamanda, doğru yapmak için gerekli olan en önemli araçtır.
 • İletişim ve paylaşıma açık yönetim anlayışı ile sürekli iyileşme prensibi ile şirket kültürünü oluşturmak.
 • Çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak, onların değerli oldukları bilincinden hareket ile onları eğitimlerle desteklemekteyiz.
 • Müşterilerimizin beklenti ve memnuniyetlerine  odaklı kalite bilincini yerleştirmek ve bu amaçla gerekli standartları sağlamakla sorumluyuz.
 • Ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini sağlamayı amaçlamaktayız.
 • Yasal mevzuat şartlarını karşılamak ve uygulamakla sorumluyuz.
 • Çınar Grubu olarak, kişisel verilerinizi son derece değerli bir varlık olarak görmekte ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz.
 • Çınar Grubundan hizmet alan müşterilere ait veriler “6698” sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan hükümlere uygun olarak işlenmekte, kişisel verilerinizin korunması konusunda kurumsal önlemler alınmakta ve personelimize yönelik bilgilendirme amaçlı yapılan eğitimlerin sürekliliği sağlanmaktadır.
 • Teknolojik gelişmeleri ve yeni müşteri taleplerini en üst seviyede karşılayabilmek gelişmiş teknolojiye sahip laboratuvarlarımızdan faydalanırız.
Etik değerlerimiz ve davranış kurallarımız dahilinde tüm paydaşlarımızla yakın bir ilişki sürdürürüz. Etkili bir tedarikçi geliştirme programı sayesinde, istikrarlı bir şekilde yüksek düzeyde hizmet verdiğimizden emin oluruz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Çınar Grubu çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini genel amaç olarak benimsemiştir. Bu amacın başarılması için;
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanarak, atıklarımızı en aza indirmeyi, sistemli ve düzenli bir şekilde ilgili yönetmeliklerin öngördüğü şekilde bertaraf etmeyi,
 • Şirket içinde ve dışında Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlik, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeği, Çevresel performans değerlerini sürekli geliştirmeyi ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
 • Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik için enerji, su ve doğal kaynakların tüketiminde tasarruf sağlamak,
 • Çevre boyutlarını kapsayan yasal yükümlülük ve sorumluluklarımızı yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemeyi ve gereklerini yerine getirmeği taahhüt ederiz.
 
İSG POLİTİKAMIZ
Çınar Grubu, Sağlık ve Güvenlik Yasası ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, yaralanmaları ve hastalıkları önlemek için tüm çalışanlarına, müşterilerine ve ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etmektedir. Çınar Grubu, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerini yerine getirilmesi için kurallar ve prosedürleri kapsamına uygun hareket etmektedir.Çınar Grubu, olumlu bir sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacın yerine getirilmesi için bilgi sağlama, eğitim, öğretim ve denetim yoluyla iş sağlığı ve güvenliği şirket genelinde aktif bir şekilde desteklemektir. Bu sorumlulukları yerine getirmek için Çınar Grubu:
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine uymayı,
 • İş kazası ve meslek hastalığı risklerini proaktif bakış açısıyla en aza indirerek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Oluşabilecek risklerin etkilerini en aza indirmek için tehlikeleri değerlendirmek ve koruyucu önlemler almayı,
 • Çalışanlarımıza İSG ile ilgili eğitimler vererek bu konuda bilinci artırmayı,
 • Gereken tedbirleri alarak oluşabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olma ve risk analizleri yapmayı,
 • Her zaman en doğru ve akılcı yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği yönetimini ve performansını sürekli iyileştirmeyi, taahhüt etmektedir.
Çınar Grubu olarak kurallarının ve prosedürlerinin geliştirmesi yönünde üst yönetimin tüm çalışanlarına taahhüdü ve desteği tamdır.

Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma

ÇINAR GRUP ŞİRKETLERİ
           

İletişim


Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres : Bağlıca Mah. Çambayırı Cad. Çınar Plaza No:66/5 06790 Etimesgut / ANKARA
Tel. : 0 312 472 38 39
Faks : 0 312 472 39 33
e-posta : cinar@cinarmuhendislik.com
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yetkili Danışman Firma

ÇED Yeterlik Belgesi,
Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi,
Kıyı Tesisleri Fizibilite Hazırlama Yeterlik Belgesi

Award 2011

ISO Kalite Belgeleri

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Copyright © 2015 Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.