Cinar

Hakkımızda

Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş 1997 yılında; Ziraat Yüksek Mühendisi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Uzmanı(ÇED Uzmanı) Selahittin Hacıömeroğlu tarafından Ankara’da kurulmuştur. 22 yılda gelişerek ve büyüyerek çevre sektöründe kurumsal bir firma haline gelmiştir. Bu büyüme sürecinde Çınar Mühendislik A.Ş’ye yeni firmalar eklenerek Çınar Grup Firmaları doğdu. Özellikle Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş gerek ulusal gerekse uluslararası akredite olmuş mükemmel bir çevre laboratuvarı olarak görevini sürdürmektedir. Diğer grup firmalarını da sitemizden inceleyebilirsiniz.

20150218_103649 Çevre dünyada yükselen bir değerdir. Çevre konularında mühendislik, müşavirlik ve laboratuar hizmeti veren Çınar Mühendislik A.Ş., Çınar Çevre Laboratuarı A.Ş. ve Ekoplan Mühendislik Danışmanlık Ltd.Şti. sürekli yükselen grafiği ve 1.000’e yaklaşan iş tecrübesiyle birlikte kendilerini sürekli geliştirmektedir. 21. Yüzyılda da üç kıtanın merkezinde sektörün gereksinimlerine katkısını arttırarak ve çapını genişleterek sürdürme kararındadır.

Web sayfanmızda kuruluşlarımızın sektörlerindeki tecrübelerinin yansımalarını göreceksiniz. Gerek Özel Sektöre ve gerekse Kamu Kurum ve Kuruluşlara;  ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi(ÇSED), Çevre Yönetim Planı, ÇED İzleme,  Çevre Yönetimi, Sosyal Etki Analizi ve Yönetim Planlaması, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Uygulamaları, Biyolojik Çeşitlilik Tespiti ve İzlemesi, Yönetim Planı (Sulak Alan Yönetim Planı, Gelişme Planı vb.) Master Plan ve Havza Planlaması, Su Kaynakları Yönetim Planlaması, Havza Bazında Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme, Su Hakları 20141127_121537Planlama Raporu Hazırlanması, Ekosistem Değerlendirme Raporları Hazırlanması, Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporları Ve Peyzaj Onarım Planları, Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı, Kıyı Tesisleri Fizibilite ve Modelleme Raporu Hazırlanması, Toprak Koruma Projesi Hazırlanması, Hava, Gürültü, Su Kirliliği, Atık Isı vb. Modellemesi, Su kalitesi (Su ve atıksu, deniz suyu, göl, yüzey ve yeraltı suyu analizleri), Hava Kalitesi (Emisyon ve İmisyon Ölçümleri) ve Modellemesi, Gürültü ve Titreşim Ölçümleri, Akustik Rapor Hazırlanması ve Gürültü Haritalama, Toprak Analizleri,  Atık, Katı Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri, Atık Yağ ve İzaolasyon Sıvıları Analizleri, Numune Alma ve Biyo-Restorasyon Planlaması konusunda hizmet verilmektedir.

Bu çalışmalar, firmalarımız bünyesinde değişik disiplin dallarında (çevre, jeoloji, hidrojeoloji, kimya, orman, inşaat, elektrik, ziraat, şehir plancı, biyolog, hidrobiyolog vb.) görev alan tecrübeli uzmanlarımız ile yürütülmektedir. Halen kadromuzun etkinliği, yetişen genç uzmanlarımızın da katkısıyla yüksek bir yapı içerisindedir.

ÇINAR Grubu olarak bugüne kadar bizlere işlerini emanet etmiş bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Devam eden güvenleriniz bizlere güç katacak, gerek sektörümüzün gerekse ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaktır.  Bizi siz de tanıyınız, sizlerin çözüm ortağı olalım.

KALİTE POLİTİKAMIZ
 • Tüm hizmetlerimizi koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaya odaklıyoruz. Hizmetimizin ve sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanlarımızın sürekli gelişiminin ve eğitiminin esas olduğuna inanıyoruz.
 • Çalışanlarımızın ve personelimizin düşüncelerinin verdiğimiz hizmetlerde mükemmeli yakalamamızı sağlayacağına inanıyor ve çevrenin korunmasına önem veriyoruz.
 • Müşterilerimize değeri mümkün olduğu kadar yüksek ürün ve hizmet sunarak onların saygısını ve bağlılığını kazanmaya çalışırız. Bize göre kar, müşterilerimiz memnun ettiğimiz ve ilişkilerimizi sürekli kıldığımız sürece onlar tarafından bize verilen ödüldür.
 • Çalışanlarımızın, şirketimizin başarısında payı olan, katılımcı, yaratıcı, kendini sürekli geliştiren, yaptıkları işten tatmin olan ve kendini güvencede hisseden kişiler olmasından sorumluyuz.
 • Bize göre kalite; sorumluluklarımızı yerine getirirken doğru şeyi, doğru zamanda, doğru yapmak için gerekli olan en önemli araçtır
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanarak, atıklarımızı en aza indirmeyi, sistemli ve düzenli bir şekilde ilgili yönetmeliklerin öngördüğü şekilde bertaraf etmeyi,
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeği,
 • Çevresel performans değerlerini sürekli geliştirmeyi ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
 • Çevre boyutlarını kapsayan yasal yükümlülük ve sorumluluklarımızı yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemeyi ve gereklerini yerine getirmeği taahhüt ederiz.
İSG POLİTİKAMIZ
 • Oluşabilecek risklerin etkilerini en aza indirmek için tehlikeleri değerlendirmek ve koruyucu önlemler almak
 • Çalışanlarımıza İSGile ilgili eğitimler vererek bu konuda bilinci artırmak,
 • Herkesin katılımını sağlayarak yönetim sistemimizin sürekli gelişimini ve iyileşmesini sağlamak,
 • Gereken tedbirleri alarak oluşabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmak,
 • Tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmektir.

Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma

ÇINAR GRUP ŞİRKETLERİ
           

İletişim


Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres : Öveçler Huzur Mah. 1139. Sok. Çınar Apt.No: 6/3 06460 Çankaya, Ankara / TÜRKİYE
Tel. : 0 312 472 38 39
Faks : 0 312 472 39 33
e-posta : cinar@cinarmuhendislik.com
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yetkili Danışman Firma

ÇED Yeterlik Belgesi,
Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi,
Kıyı Tesisleri Fizibilite Hazırlama Yeterlik Belgesi

Award 2011

ISO Kalite Belgeleri

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Copyright © 2015 Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.