Cinar

BEKRA (SEVESO)

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASI ÇALIŞMALARI

SEVESO SEVESO Nedir?

İtalya’nın kuzeybatısında yer alan Seveso kasabasında bulunan ICMESA Chemical Company firmasında 10 Temmuz 1976 tarihinde triklorofenol (TCP) üretimi yapan reaktörde patlama sonucu dioksin içeren beyaz bir gaz bulutu çevreye yayılmıştır.

Patlamanın ardından geniş çaptaki alanda hayvan ölümleri ve başta çocuklarda olmak üzere çeşitli cilt iltihapları ve yanıkları oluşmuştur. Birçok kişide klorakne rahatsızlığına sebep açmıştır.

Kaza sonrasında endüstriyel kazaların önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için Seveso Direktifi (82/501/EEC) kabul edilmiştir. 9 Aralık 1996’da ise 96/82/EC sayılı “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi)” yayımlanmıştır. Seveso-II Direktifini ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran “ Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle 30.12.2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz tarafından;

SEVESO * Bu yönetmelikte tanımlanan kimyasal maddeleri bulunduran/bulunduracak tesisler için online.cevre.gov.tr adresinde “Bekra Bildirim Sistemi” üzerinden beyanlarının yapılması ve tesis tanımlaması (kapsam dışı, alt seviyeli kuruluş, üst seviyeli kuruluş),

* Alt seviyeli kuruluşlar için Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi oluşturulması, domino etkisi kapsamında etki alanındaki işletmelere/hanelere/toplanma amaçlı yerlere bilgi paylaşımı, Kantitatif risk değerlendirme çalışmalarının yapılması,

* Üst seviyeli kuruluşlar için Güvenlik Raporu’nun ve Güvenlik Yönetim Sistemi’nin oluşturulması, bilgilendirme toplantısının organize edilmesi, kantitatif risk değerlendirme çalışmalarının yapılması ile dahili acil durum planı oluşturulması ve harici acil durum planı oluşturulması noktasında destek vermektedir.

Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma

ÇINAR GRUP ŞİRKETLERİ
           

İletişim


Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres : Bağlıca Mah. Çambayırı Cad. Çınar Plaza No:66/5 06790 Etimesgut / ANKARA
Tel. : 0 312 472 38 39
Faks : 0 312 472 39 33
e-posta : cinar@cinarmuhendislik.com
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yetkili Danışman Firma

ÇED Yeterlik Belgesi,
Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi,
Kıyı Tesisleri Fizibilite Hazırlama Yeterlik Belgesi

Award 2011

ISO Kalite Belgeleri

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Copyright © 2015 Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.