Cinar

CBS (Coğrafi bilgi Sistemleri) Uygulamaları ve Haritalama

Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma bağlı vektörel ve grafik verilerin belirli bir amaca yönelik olarak derlenmesi ve değerlendirilmesiyle; bilgisayar ortamında işlenerek, verinin kontrolü ve depolanması sayesinde her türlü amaç için bir araya getirilerek analizine ve görüntülenmesine olanak sağlayan sistemler bütünüdür.res_1 (1) Bilgilerin tek bir sistem içerisinde toplanıp, depolanması, modellenerek analiz edilmesi, eldeki bilgilere hızlı ve güvenli bir ulaşımı sağlayacağından sistemin etkinliği ve güvenilirliği daha fazla olacaktır. Bu anlamda CBS, haritanın icadından bu yana coğrafik bilgi kullanımında ileri doğru atılan en büyük adımdır. Dünyada hızlı bir şekilde uygulama alanları gelişen CBS birçok alanda karar vericilere destek olan bir sistemdir. Firmamız bünyesindeki CBS birimi; yetkin personelleri ve güncel ekipmanlarıyla multi-disiplinel çalışma gerektiren PTD, ÇED, ÇSED, Yönetim Planı, Sosyal Araştırmalar, Biyolojik Çeşitlilik Projeleri, Acil Müdahale Planları ve Çevre Laboratuvar çalışmalarındaki harita altlıklarının oluşturulması, veritabanı tasarımları ve analizleri için etkin çalışmaktadır. res_1 (5)CBS Birimimizde; CBS yönetimi ve analizler için dünyada en çok kullanıcısı olan CBS yazılımlarından ArcGIS kullanılmaktadır. ArcGIS yazılımı ile proje çalışmaları için elde edilen konuma bağlı farklı ‘projeksiyon-datum’daki vektörel ve grafik türlerdeki verilerin bir araya getirilip talep edilen şekilde sayısallaştırılarak veritabanı tasarımları hazırlanmaktadır. Böylece konumsal veri ve bilgilere hızlı ve sağlıklı erişim sağlanmakta olup bunların entegre bir şekilde kullanılmasını sağlanarak MÜŞTERİLERİMİZİN planladığı projelerde karar verme sürecini kısaltmakta ve desteklemektedir. Çınar Mühendislik A.Ş. CBS Birimi bünyesinde bulunan lisanslı CBS yazılımları (ArcGIS, Global Mapper, TNTMips, NetCAD, AutoCAD) ile teknik donanımı ve yerbilimleri konusunda uzman personeliyle gerektiğinde güncel ve yüksek çözünürlükteki uydu görüntüleri de kullanılarak projeler kapsamında yer seçimi, arazi kullanımı, risk analizi, jeoistatistiksel analizler, yüzey analizleri ve modellemeleri, jeolojik ve hidrojeolojik analizler ile üç boyutlu simülasyonlar gerçekleştirmektedir.

Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma

ÇINAR GRUP ŞİRKETLERİ
           

İletişim


Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres : Öveçler Huzur Mah. 1139. Sok. Çınar Apt.No: 6/3 06460 Çankaya, Ankara / TÜRKİYE
Tel. : 0 312 472 38 39
Faks : 0 312 472 39 33
e-posta : cinar@cinarmuhendislik.com
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yetkili Danışman Firma

ÇED Yeterlik Belgesi,
Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi,
Kıyı Tesisleri Fizibilite Hazırlama Yeterlik Belgesi

Award 2011

ISO Kalite Belgeleri

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Copyright © 2015 Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.