Cinar

ÇED İzleme

limanYürürlükteki ÇED Yönetmeliği gereğince “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi  yasal bir zorunluluktur. Aynı zamanda çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda çevre cezaları içeren Yasal Mevzuatlara uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse gürültü, toz vb çevresel konularda olabilecek şikayetlere cevap niteliği taşıması açısından Yatırımcı için önemli bir savunma mekanizmasıdır. Şirketimiz bünyesinde yapılan çevresel izleme çalışmaları, özellikle termik santral, HES, JES, RES, GES, kıyı tesisleri, sanayi ve gıda tesisleri vb. alanlardaki yatırımlarda detaylı ve kapsamlı bir şekilde yapılmakta, ölçüm ve analizlerle desteklenmekte ve yöre halkıyla yapılan görüşmelerle süreç sorunsuz yönetilmektedir. Aynı zamanda Yatırımcı bu süreçte “Çevre Danışmanlık” hizmeti verilmektedir.tes BOTAŞ-Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Çevresel İzleme çalışmaları firmamız tarafından yürütülmüştür. Halen BOTAŞ’a yaklaşık sekiz yıl inşaat çalışmaları sürecek Tuzgölü Yer altı Doğalgaz Depolama Projesi için Çevresel İzleme ve Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma

ÇINAR GRUP ŞİRKETLERİ
           

İletişim


Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres : Öveçler Huzur Mah. 1139. Sok. Çınar Apt.No: 6/3 06460 Çankaya, Ankara / TÜRKİYE
Tel. : 0 312 472 38 39
Faks : 0 312 472 39 33
e-posta : cinar@cinarmuhendislik.com
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yetkili Danışman Firma

ÇED Yeterlik Belgesi,
Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi,
Kıyı Tesisleri Fizibilite Hazırlama Yeterlik Belgesi

Award 2011

ISO Kalite Belgeleri

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Copyright © 2015 Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.