Cinar

Koruyucu Güvenlik Önlemleri

21.02.2015 tarih ve 29274 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” eki “… Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisinin Su Kullanım Hakkı ve İşletme Esaslarına İlişkin Tip Anlaşması” Madde 31 gereğince; rezervuar ve mansap güvenliğinin sağlanması için koruyucu ve uyarıcı önlemlere ilişkin uygulama standartlarının belirtildiği, “Enerji Amaçlı Tesislerde Çevresel Koruma, Güvenlik ve Uyarı Sistemleri Uygulama Rehberi” kapsamında DSİ ilgili komisyonu tarafından uygun görülen çalışmalar firmamızca projelendirilmekte ve yine komisyon tarafından onaylanmış Koruma ve Güvenlik Önlemleri Raporu hazırlanmaktadır.

Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma

ÇINAR GRUP ŞİRKETLERİ
           

İletişim


Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres : Öveçler Huzur Mah. 1139. Sok. Çınar Apt.No: 6/3 06460 Çankaya, Ankara / TÜRKİYE
Tel. : 0 312 472 38 39
Faks : 0 312 472 39 33
e-posta : cinar@cinarmuhendislik.com
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yetkili Danışman Firma

ÇED Yeterlik Belgesi,
Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi,
Kıyı Tesisleri Fizibilite Hazırlama Yeterlik Belgesi

Award 2011

ISO Kalite Belgeleri

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Copyright © 2015 Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.