Cinar

Madencilik Faaliyetleri

  MADENCİLİK DANIŞMANLIĞINDA YENİ BİR SÜREÇ VE GENİŞ BİLGİ BİRİKİMİYLE ÇINAR VERDİĞİ HİZMETLER

Tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için Maden İşleri Genel Müdürlüğünce tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmesine ilişkin 03 Haziran 2016 tarih ve 29731 sayılı Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. YTK Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır.   ÇINAR, geniş bilgi birikimi ve deneyimli Mühendisleriyle birlikte Madencilik Faaliyetlerini yürütmek için aldığı YTK Yeterlilik Belgesi ile sektör için mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermektedir.  
 • Madencilik Danışmanlığı,
 • Maden Mühendisliği ve Müşavirliği,
 • Maden işletme faaliyetinin yapılabilirliğine yönelik fizibilite projesi ve raporu hazırlanması,
 • Maden Mühendisliği kapsamında etüt, araştırma-geliştirme, değerlendirme hizmetleri,
 • Maden Arama Projesi Hazırlanması,
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması,
 • Ön Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması,
 • Genel Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması,
 • Detay Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması,
 • İşletme Projesi Hazırlanması,
 • İşletme İzin Genişletme Projesi Hazırlanması,
 • İşletme Faaliyet Bilgi Formu Hazırlanması,
 • Satış Bilgi Formu Hazırlanması,
 • Patlayıcı Madde Kapasite Raporu Hazırlanması,
 • Ruhsat Birleştirme İşlemleri,
 • Ruhsat Küçültme İşlemleri,
 • Harita Hazırlanması (İmalat, Restorasyon, Termin Planı, Hali Hazır, Topoğrafik, Jeolojik, Hidrojeoloji, Son Durum, Arazi Varlığı, Orman İzin/Mescere vb.)
 • Jeolojik prospeksiyon, genel jeoloji ve detay jeolojisi, mineraloji-petrografi, sedimantoloji-stratigrafi, tektonik, jeokimya, paleontoloji, amaca yönelik olarak jeolojik modelleme, değişik ölçeklerde jeolojik harita üretimi, jeolojik kesit hazırlanması, maden jeolojisi, endüstriyel hammaddeler, jeotermal kaynak jeolojisi, doğal mineralli su ve gazlar ile ilgili etüt, analiz ve değerlendirme raporu hazırlanması, radyoaktif mineraller, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, kömür jeolojisi, asfaltit ve bitümlü şeyl, hidrojeoloji, sondaj uygulamalarında jeoloji mühendisliği hizmetleri,
 • Daimi Nezaretçi Atama ve azil İşlemleri,
 • Bilgi Dökümü Alınması,
 • Maden Müracaatları (her grup),
 • İhale İşlemleri,
 • Ruhsat Devir İşlemleri,
 • Ruhsat Alım İşlemleri,
 • İşletme İzni Alım İşlemleri,
 • Terk Raporu Hazırlanması,
 • Sevk Fişi Talep Müracaatları,
 • Sevk Fişi Alınması,
 • GSM İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Talep Dosyası Hazırlanması Ve Takip İşleri,
 • Mera Vasıf Değişikliği Talep Dosyası Hazırlanması Ve Takip İşleri,
 • Orman İşletme Muvafakat (İzin) Talep Projesi Hazırlanması Ve Takip İşleri,
 • Orman Altyapı İzin Talep Projesi Hazırlanması Ve Takip İşleri,
 

DSCN1075
tac pit all_pano

Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma

ÇINAR GRUP ŞİRKETLERİ
           

İletişim


Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres : Bağlıca Mah. Çambayırı Cad. Çınar Plaza No:66/5 06790 Etimesgut / ANKARA
Tel. : 0 312 472 38 39
Faks : 0 312 472 39 33
e-posta : cinar@cinarmuhendislik.com
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yetkili Danışman Firma

ÇED Yeterlik Belgesi,
Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi,
Kıyı Tesisleri Fizibilite Hazırlama Yeterlik Belgesi

Award 2011

ISO Kalite Belgeleri

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Copyright © 2015 Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.