Cinar

Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planları Hazırlanması

ÇINAR, “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca Acil Müdahale Planlarını hazırlamaya ilişkin “Yeterlik Belgesi” ne sahiptir.

Diler LimanAcil Müdahale Planlarının hazırlanması aşamasında aşağıdaki konularda firmamız tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

  • Jeolojik ve Jeoteknik Etütler,
  • Hidrolojik ve Hidrojeolojik etütler,
  • Meteorolojik etütler,
  • Batımetrik ve oşinografik etütler,
  • Risk Analizlerinin yapılması,
  • Deniz trafiği simülasyonunun yapılması,
  • Petrol kirliliği yayılma modellemesinin yapılması,
  • Acil Müdahale Plan Raporlarının hazırlanması,

Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma

ÇINAR GRUP ŞİRKETLERİ
           

İletişim


Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres : Bağlıca Mah. Çambayırı Cad. Çınar Plaza No:66/5 06790 Etimesgut / ANKARA
Tel. : 0 312 472 38 39
Faks : 0 312 472 39 33
e-posta : cinar@cinarmuhendislik.com
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yetkili Danışman Firma

ÇED Yeterlik Belgesi,
Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi,
Kıyı Tesisleri Fizibilite Hazırlama Yeterlik Belgesi

Award 2011

ISO Kalite Belgeleri

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Copyright © 2015 Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.