Cinar
  • Home
  • Genel
  • Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi”nin Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi.

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi” Tanıtım Toplantısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI’ nın teşrifleriyle 8 Mart 2017 tarihinde Anadolu Downtown Otelde gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya proje paydaş kurum temsilcileri, projede görevli Öğretim Üyeleri ile diğer üniversitelerden katılımcılar ve yüklenici Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. firmamız yetkilileri katılım sağladı.

Toplantı, Müsteşarımız Sayın Akif ÖZKALDI, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI ve Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Genel Müdürü Sayın Mustafa ŞAHİN ’in açılış konuşmalarının ardından, Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. adına Proje Yönetcisi Sayın Dr. Elif MANAV TÜFEKÇİ tarafından projenin tanıtımına ilişkin yapılan sunum ile son buldu.

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesinin maksadı, referans alanların ve bu alanları temsil eden referans noktaların belirlenmesi amacıyla izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılarak 25 havzada referans izleme ağının oluşturulmasıdır.

Bu kapsamda;

*AB Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) ve Yüzeysel ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik (11.02.2014 / 28910 sayılı RG) gerekliliklerine göre Ülkemizin 25 havzasında nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında her bir biyolojik kalite bileşeni (bentik makroomurgasız, fıtoplankton, fıtobentoz, balık, makrofit, makroalg ve angiosperm) için her tipe özgü yeterli sayıda aday referans alan belirlenecek,

*Belirlenen referans alanlarda genel kimyasal, fızikokimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik parametrelerin izlenmesi çalışmaları yürütülecek,

*Yapılan izleme çalışmaları neticesinde elde edilen sonuçlara göre nihai referans izleme noktalarının seçimi ve ülkemiz için referans izleme ağının oluşturulması sağlanacaktır.

Proje süresi toplam 46 aydır.

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesinde;

-20 farklı üniversitemiz ile çalışılmakta,

-Bu üniversitelerimizinde konusunda uzman çok değerli 36 akademisyenimiz ve bu akademisyenlere yardımcı olmak üzere 36 yardımcı uzman,

-Ve Ayrıca Çınar’ın 37 uzman personeli görev almakta olup, toplam 109 uzman ile bu proje yönetilmektedir.

Projemiz, kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğinin sağlandığı en önemli projelerden biridir.

20. yılına giren Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. şirketimiz Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesinde geçmiş tecrübeler, mevcut ve her geçen gün büyüyen altyapısı ve yetkin personel yapısıyla üstlenmiş olduğu bu önemli görevi en iyi şekilde ifa etmek için çalışacaktır.

Bu projemiz, ülkemizin kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilir kalkınma kriterlerinin yakalanmasına önemli katkı sağlayacak ve Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın hedefleri çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi ile 2023 hedefleri arasında da yer alan ülkemizin kaynak değerlerinin korunması, yaşanabilir bir çevre için ülke genelinde tüm su kaynaklarımızın özelliklerinin belirlenmesi, su kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bilimsel ve teknolojik altyapı oluşturulmuş olacaktır.admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma

İletişim


Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres : Öveçler Huzur Mah. 1139. Sok. Çınar Apt.No: 6/3 06460 Çankaya, Ankara / TÜRKİYE
Tel. : 0 312 472 38 39
Faks : 0 312 472 39 33
e-posta : cinar@cinarmuhendislik.com
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yetkili Danışman Firma

ÇED Yeterlik Belgesi,
Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi,
Kıyı Tesisleri Fizibilite Hazırlama Yeterlik Belgesi

Award 2011

ISO Kalite Belgeleri

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Copyright © 2015 Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.