Cinar
  • Home
  • Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi

IMG_5061ÇINAR Mühendislik Müşavirlik A.Ş., Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi Çevresel İzleme hizmetleri kapsamında BOTAŞ adına üçüncü taraf olarak görev yapmaktadır. Proje genelinde, ÇINAR Çevresel İzleme Hizmetlerinin bir kapsamı olarak ve BOTAŞ tarafından talep edilen doğrultuda, çevresel denetleme ve danışmanlık çalışmaları ÇINAR adına; Su Kalitesi, Atık/Tehlikeli Atık, Flora ve Fauna, Toprak, Ekolojik Restorasyon ve Peyzaj, Jeoloji/Hidrojeoloji, Gürültü İzleme, Kalite/OHSAS ve Maden Uzmanlarından oluşan Tuz Gölü Proje Ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Denetim çalışmalarının temel amacı Çevre Yönetim Planı (ÇYP) ile birlikte ÇINAR Çevresel İzleme Kılavuzundan (ÇİK) yararlanarak, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunda sunulmuş olan taahhütler ve yasal çevre mevzuatı kapsamındaki uygulamaları kontrol etmektir.

Denetleme çalışmalarında; ÇINAR Uzmanları tarafından atık (katı, evsel, tehlikeli atık vb.), tuzlu su (tuzlu su IMG_1210havuzları, deşarjlar, vb.), su (kullanma, yeraltı, yüzey suları, vb.), atıksu, tehlikeli madde (taşıma, depolama, vb.) ve toprak (üst toprak ve alt toprak) yönetimleri konuları başta olmak üzere, faaliyet alanlarında kazı ve hafriyat çalışmaları, inşaat sonrasında gerçekleştirilecek olan ekolojik restorasyon ve peyzaj uygulamaları, çalışma alanlarının genel tertip ve düzeni ile iş sağlığı ve güvenliği başlıkları altında incelemeler gerçekleştirilmektedir. İzleme sonuçları günlük, haftalık ve aylık dönemlerde düzenli olarak BOTAŞ’a raporlanmaktadır.

Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma

ÇINAR GRUP ŞİRKETLERİ
           

İletişim


Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres : Bağlıca Mah. Çambayırı Cad. Çınar Plaza No:66/5 06790 Etimesgut / ANKARA
Tel. : 0 312 472 38 39
Faks : 0 312 472 39 33
e-posta : cinar@cinarmuhendislik.com
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yetkili Danışman Firma

ÇED Yeterlik Belgesi,
Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi,
Kıyı Tesisleri Fizibilite Hazırlama Yeterlik Belgesi

Award 2011

ISO Kalite Belgeleri

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Copyright © 2015 Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.